Kategorije
Aktivnosti

Mini simpozij: Uloga logike u znanosti i zaključivanju

Centar za logiku i teoriju odlučivanja i UNIRI projekt organiziraju Mini simpozij: Uloga logike u znanosti i zaključivanju. 12. 4. 2021. Izlaganja: 16-16.45h Nenad Smokrović: Problem logičkog sveznanja (drugi dio) 16.45-17.30h Bruno Ćurko: Uloga logike u obrazovnim metodama u filozofiji sa djecom 17.30-18.15h David Grčki: Vjerujemo li znanstvenim tvrdnjama ili se oslanjamo na njih?

Kategorije
Aktivnosti

Mini simpozij: Uloga logike u znanosti i zaključivanju

Centar za logiku i teoriju odlučivanja i UNIRI projekt organiziraju Mini simpozij: Uloga logike u znanosti i zaključivanju. Izlaganja: Nenad Smokrović: Problem logičkog sveznanja Nenad Miščević: Logička lijenost Marko Grba: Klasična logika i kvantna fizika

Kategorije
Aktivnosti

Predavanje Davida Grčkog – Pogreške u znanstvenom zaključivanju

Temeljeći se na knjizi The Rationality Quotient—Toward a Test of Rational Thinking – Keith E. Stanovich, Richard F. West, Maggie E. Toplak, David Grčki predstavio je određene pogreške koje se javljaju pri znanstvenom zaključivanju, te na koji način su povezane sa zaključivanjem koje ljudi svakodnevno čine.

Kategorije
Aktivnosti

Sastanak centra CLTO

Sastanak članova CLTO održan je 16. 10. 2020. sa dnevnim redom: Plan djelatnosti u idućem razdoblju: 2. Uređenje web stranice 3. Plan održavanja izlaganja i okruglih stolova